Seminarlar

Mədəni sərvətlərin silahlı münaqişələr və digər fövqəladə halların mümkün təsirlərindən qorunması Mədəni sərvətlərin silahlı münaqişələr və digər fövqəladə halların mümkün təsirlərindən qorunması