Haqqimizda

YUNESKO ilə birgə fəaliyyət

Yer kürəsinin istənilən nöqtəsində mədəni irsinin itirilməsi bəşəriyyət üçün böyük faciədir. Tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi gələcək nəsillərin keçmişi ilə birləşdirən vacib əlaqələrin itirilməsidir. Yoxa çıxmış hər bir artefakt - qırılmış əlaqə, bitmiş tarixçə, danışılmamış hekayə, araşdırılmamış tapmacadır.

Bu gün yaşayan hər bir insan gələcək nəsillər qarşısında tarixi mədəni irsin qorunması üçün böyük məsuliyət daşıyır.

MƏDƏNİ İRS

Dünya xalqlarını birləşdirən universal dəyər

Tarixi-mədəni irsi silahlı münaqişə, təbii fəlakət və ya fövqəladə halların təsirlərindən qorumaq üçün birləşmək - dünya xalqları və mədəniyyətlərinin özünüifadə, müxtəlifliyinin qorunmasına böyük tövhədir.

Risklərin araşdırması Preventiv tədbirlər İnstitusional əməkdaşlıq və mədəniyyət üçün təcili yardım Təhliyyə qaydaları Təhlükəsiz nəqliyyat Sığınacaqlarda yerləşmə və qorunma