Mədəni sərvətlərin silahlı münaqişələr və digər fövqəladə halların mümkün təsirlərindən qorunması

Muzey və Kolleksiyaların Qorunması və Təbliğ edilməsi, Onların Müxtəlifliyi və Cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı tövsiyyə